Onderzoeker en componist

Susanna Bloem (onderzoeker en componist) kijkt binnen de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie, de psychiatrie en muziekcompositie naar nieuwe handvatten en oplossingen voor psychisch lijden van nu. Ze gaat zo de dialoog aan met een breed publiek. Over leven in de 21e eeuw, tijd, druk en hoe we ons daarbij voelen. Waar de taal tekortschiet, zoekt zij mogelijkheden in muziek. Omdat muziek mentale ruimte kan creëren om nieuwe woorden te vinden. Onderzoek én muziek staan in dienst van haar voornaamste doel – een goed gesprek.

Hoogleraar in de psychiatrie en voorzitter van de divisie Hersenen van het UMC Utrecht

Jim van Os (promotor) is hoogleraar in de psychiatrie (Psychiatrische Epidemiologie en Publieke GGZ) en voorzitter van de divisie Hersenen van het UMC Utrecht. Hij zet zich in voor een transformatie van de GGZ die samen met patiënten doorgevoerd wordt. Deze verandering vindt plaats in de geest van een open wetenschap en science in transition en wordt doorgevoerd middels social trials. Vanuit deze brede ervaring in verandertrajecten in wetenschap en zorg begeleid Jim het onderzoek Tussentijd.

Lees meer >

Componiste en docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag

Calliope Tsoupaki (expert-lid/copromotor) is componiste en docent compositie aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Haar vermogen om verschillende muzikale werelden te combineren en contrasteren maakt haar de ideale partner om mee te werken in dit interdisciplinaire project. Als ‘Componiste des Vaderlands’ (2018-2021) heeft zij zich ingezet om het vakmanschap van het componeren te koppelen aan de actualiteit en via muziek een diepgaande relatie aan te gaan met een breed publiek. Calliope begeleid Susanna in het compositorische- en artistieke onderzoeksproces in Tussentijd en in de performatieve rol die de kunst speelt in wetenschappelijke hervorming.

Lees meer >

Promotor en hoogleraar

Paul Ziche (promotor) is hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie en directeur van het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities. Paul heeft een speciale interesse in woorden met een interessante geschiedenis (zoals wetenschap), de interactie tussen filosofie, de andere wetenschappen en culturele praktijken zoals de kunst. En zet zich in voor een historisch en filosofisch lange termijnperspectief op wetenschapsontwikkelingen met een grote maatschappelijke impact. Paul begeleid de historische en filosofische validiteit van Tussentijd.

Lees meer >

Copromotor en universitair docent medische geschiedenis

Hieke Huistra (copromotor) is universitair docent medische geschiedenis, onderwijst academische integriteit en onderzoekt de veranderende rol van de geneeskunde in geboorte en dood, en de omgang met menselijk materiaal in de geneeskunde. Om de week schrijft ze een column in Trouw over hoe wetenschap werkt. In Tussentijd bewaakt ze de balans tussen medische geschiedenis, actualiteit, wetenschapsfilosofie en een veranderende wetenschap.

Lees meer >

Muziektherapeute

Ria Veldhuizen is als muziektherapeute verbonden aan de afdeling Psychiatrie voor Kinderen/Jeugd en Volwassenen. Door bezig te zijn met muziek kan grip en sturing weer worden ervaren. Dat draagt bij aan het opdoen van positieve ervaringen en vernieuwde zin en betekenisgeving. Ria adviseert hoe de muziekcomposities in een veranderritueel ingezet kunnen worden dat deze werken voor de patiënten.

Lees meer >

Thirza, Bas, Esther, Huub en Carmen vormen samen het muzikale hart van Tussentijd. Ze geven klank aan de composities en het ritueel in ontwikkeling, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de muziek. Samen vertalen we de noten op het papier en het achterliggende onderzoek naar geluid. Zo dagen de musici zichzelf en de deelnemers uit om zich te openen en het gesprek aan te gaan over psychisch lijden en mentale ruimte.

Contrabas

Huub van de Velde geeft op de contrabas klank aan de basis van de Tussentijd-composities. Aan Huub kun je horen of bijvoorbeeld: ‘de grond onder je voeten wegvalt’ of dat die je draagt.
“Het is heel bijzonder om mee te maken hoe het publiek de muziek ervaart en vertelt over de emoties die daarbij loskomen. Het voelt als een bijzondere bijdrage om aan dit project mee te mogen werken met de andere strijkers en Susanna’s muziek te spelen!”

Lees meer >

Zang

Carmen zingt, solo en in LaClique, geeft les op de opleiding Docent Muziek aan het Artez Conservatorium. Bij Vocal Statements werkt ze als teamcoach en muziekdocent door samen zingen en storytelling met jongeren die opgroeien in krachtwijken aan de ontwikkeling van hun eigen stem. Als muziekdocente op het VMBO heeft Carmen veel ervaring in het inzetten van muziek in de klas en kan ze als geen ander verschillende publieken verbinden via hun stem.
“Tussentijd is voor mij een spannend en buiten mijn comfortzone tredend experiment. Hoe de muziek binnenkomt bij het publiek is iedere keer weer een grote verrassing. Ik voel mij binnen Tussentijd kwetsbaar, maar daardoor open voor de andere musici en het publiek.

Lees meer >

Thirza van Driel is de eerste violist. Als een nieuwe compositie ingestudeerd moet worden geeft zij leiding aan de repetities. Om zo de vertaalslag te maken van inhoud naar klank.

Bas Egberts is altviolist, en brengt zichzelf actief in tijdens de optredens en in het onderzoek. De altviool is een beetje een tragisch instrument, omdat de klankkast eigenlijk te klein is voor de lengte van de snaren, dit zorgt voor een warm en ingetogen geluid.

Esther de Boer (cello) heeft veel ervaring met cellospelen in een medische context. Naast Tussentijd speelt ze mee in muziek aan bed en heeft ze haar eigen lespraktijk.

Vormgever en beeldend kunstenaar

Melle Mijnhardt (vormgever, beeldend kunstenaar) zet haar creativiteit in voor een andere blik op maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. In Tussentijd heeft ze samen met Susanna de onderzoeksvraag tegen een nieuw licht gehouden, een visuele kern gevonden en de uitkomst daarvan in een beeld gegoten. Ze benadert onderzoek als een totaal van inhoud en vorm. Melle heeft zich verdiept in Open Science via het project ‘Faces of Open Science’ waarin ze mensen ín de academie en hun verschillende visies op de academie bij elkaar brengt in één visueel concept.
“Voor mij is het meest leerzame aan Tussentijd dat ik al werkend en onderzoekend leer van de andere betrokkenen. Van Susanna leer ik veel over het thema tijdsbewustzijn inhoudelijk, omdat ze veel kennis heeft. Doordat wij maken en denken afwisselen leer ik dat maken antwoorden teruggeeft, dat maken het denken verder helpt.
Susanna zet door, ze is een lansbreker om cultuur te verweven met wetenschap, en het is mooi dat die combinatie heel goed werkt. Ik geloof dat cultuur en wetenschap naast elkaar en met elkaar wederzijds kunnen versterken, ik vind het mooi om te zien dat Tussentijd dat waarmaakt. Ik heb ook geleerd dat de wetenschap een gemis heeft in het overdragen van dingen die cognitief wel te begrijpen zijn, maar niet cognitief overgebracht kunnen worden. Dat dus muziek nodig is om kennis voelbaar te maken. Het is inspirerend dat een wetenschapper zegt ik heb cultuur nodig om de opgedane kennis over te dragen, want met taal kom ik er niet. Dat is iets nieuws voor mij.”

Lees meer >

Videokunstenaar

Douwe Dijkstra is filmmaker en visueel kunstenaar. Zijn werk is een combinatie van video, animatie en visual effects. Douwe’s werk heeft humor én is sociaal betrokken. In Tussentijd heeft hij zich samen met Susanna verdiept in het samenbrengen van muziek, intentie, onderzoeksvraag en bewegend beeld. Dat proces resulteerde in de teaser van Tussentijd.
“Video is bij uitstek een goed medium om tijd mee uit te drukken, en te verbeelden. Ook in verschillende tijdlagen zoals we hebben gedaan met het opbreken van het RGB signaal van digitaal beeld.”

Lees meer >

Theatermaker

Yuna Linde is theatermaker, heeft een achtergrond in dans, en is te zien in de teaser van Tussentijd. Met haar projecten wil ze de samenleving laten zien door de ogen van alle verschillende mensen die er deel van uitmaken. In Tussentijd betekent dat door de ogen van patiënten. Ze vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om met kunst in aanraking te komen. Daarom gaat ze met haar projecten naar de mensen toe en maakt ze kunst met de mensen zelf.

Lees meer >

Samen lezen

Met Henriëtte Koch (actrice en ervaringsdeskundige), May May Meijer (moeder en ervaringsdeskundige) en Timo van Kempen (geestelijk verzorger, onderzoeker UMC Utrecht en logotherapeut) lezen we samen met de patiënten literaire verhalen op zondagochtend.

Lees meer >

Coach en regisseur

Ruud Bisseling coacht, regisseert en begeleid mensen intensief bij veranderingen. Hij zet zijn ervaring als televisieregisseur in voor opdrachtgevers zoals de UU. Zo heeft hij het Open Science programmateam, en diverse kopstukken uit het Open Science programma gecoacht in de cultuur- en systeemverandering die Open Science nastreeft. In Tussentijd begeleid hij Susanna de balans te bewaren tussen: kunst, wetenschappelijk onderzoek, persoonlijke ervaring en publieke rol en positionering in een systeemverandering om zo een mogelijke (hoopvolle) toekomst vorm te geven en te demonstreren.
“Susanna slaagt erin om met haar academisch kennis en muzikale talenten mensen in verbinding met zich en met elkaar te laten maken. Voor mij als coach is Susanna heel inspirerend om dat ze zowel emotioneel, creatief en analytisch verbindingen legt die moed, kracht en durf vragen.”

Lees meer >

Componist en dichter

Micha Hamel componeert muziek en schrijft gedichten, theaterteksten en scripts voor Virtual Reality. Samen met Els Stronks is hij initiatiefnemer van het online platform voor schrijfonderwijs SchrijfLab.nl. In Tussentijd is hij achtervang voor vragen op het gebied van artistic research, muziekcompositie. Micha is tevens als gastdocent betrokken bij de master Medical Humanities.

Lees meer >

 

Adviseur

Nora Hulsink produceert, werft, adviseert en versterkt voor en met diverse organisaties in de culturele sector. In Tussentijd adviseert ze en denkt ze mee hoe het onderzoek, en de muziek, aansluiting vindt bij diverse publieken. Nora ziet musici en publiek niet al twee gescheiden werelden, maar als een ‘community’, een diverse groep mensen die elkaars rijke en uiteenlopende (muzikale) achtergrond en perspectief niet alleen vieren, maar er ook van leren, waardoor je onbewust bouwt aan een inclusieve gemeenschap met een open blik en onderlinge acceptatie.

Lees meer >

Emeritus hoogleraar Geschiedenis van de natuurwetenschappen

Bert Theunissen is emeritus hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen. Als oud-directeur van het Descartes Centre heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een onderwijs- en onderzoeksomgeving waarin een project als Tussentijd kan ontstaan. Bij moeilijke vragen kunnen we Bert altijd bellen.

Lees meer >


@