Een “depressie-epidemie”. Een groeiend aantal burn-outs. Maar ook het gevoel jezelf voorbij te rennen. Aan het eind van je werkdag niets gedaan gekregen, maar wel hard gewerkt. Of aan het begin van je dag denken – hoe krijg ik alles af? Een kwart van de mensen krijgt te maken met psychisch lijden en dat heeft vaak te maken met tijd.

‘De Nieuwe GGZ’ ziet steeds meer het belang van ‘de ervaring’ (van patiënten, naasten, zorgverleners en wetenschappers) in het beantwoorden van vragen over mentale gezondheid. We werken samen aan een cocreatieve zorg. In Tussentijd werken het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Koninklijk Conservatorium van Den Haag samen aan één van de voorbeelden hoe met wetenschappelijk onderzoek, kunst en een voortdurend gesprek de zorg van de toekomst eruit zou kunnen zien.

Vanuit een open blik, open houding en open wetenschap werken het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht aan een betere wereld. Open Science is hier een belangrijk onderdeel van. Op allerlei manieren werkt de universiteit aan het open maken van wetenschap: de verbinding met de maatschappij, de toegang tot kennis en data en hoe we binnen de wetenschap met elkaar samenwerken.

Heb je behoefte aan vrijblijvend contact met ervaringsdeskundigen: PsychoseNet: hét zelfregiecentrum voor psychose, trauma, stemming en herstel

Meer weten over Open Science? Open Science – Utrecht University (uu.nl).

Of over verschillende personae en visies op wetenschap in de Open Science beweging: Faces of Open Science?
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/WZRG8


@